Starty w zawodach

Trening konia sportowego może obejmować także starty w zawodach w dyscyplinie skoki przez przeszkody, zarówno w zawodach o szczeblu regionalnym –dla koni początkujących jak i na szczeblu zawodów ogólnopolskich.

Nasza praca z koniem opiera się przede wszystkim na budowaniu zaufania na płaszczyźnie koń-jeździec , co daje najlepsze efekty pod względem stawianych wyzwań.

Postępujemy zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania z koniem , zatwierdzonymi i rekomendowanymi przez PZJ.

MPMK B

Podejmiemy się także szkolenia młodego konia celem jego przygotowania i zakwalifikowania do Czempionatów – hodowlanego sprawdzianu jego predyspozycji organizowanego przez PZHK.